سیر  خطر حملات قلبی را کاهش می دهد

مطالعات جدید نشان می دهد سیر به میزان قابل توجهی از تشکیل رسوبات چربی در دیواره سرخرگ ها و بروز بیماریهای قلبی عروقی می کاهد.

به گفته پژوهشگران ترکیبات سیر تا 40 درصد تشکیل رسوبات اولیه چرب را کاهش داده و تا 20 درصد از حجم رسوبات کم می کند.

همچنین در سیر ماده ای موسوم به الیسین است که باعث رقیق شدن خون می شود و از تشکیل لخته جلوگیری می کند و میزان کلسترول خون را کاهش می دهد

/ 0 نظر / 12 بازدید