گَندخونی یا سپتیسمی (Septicemia) یک بیماری عفونی ناشی از گسترش میکروارگانیسم‌ها و زهرابه‌های آنها از راه گردش خون است.

گندخونی به عفونت‌هایی که در آن باکتری وارد خون می‌شود ویا در خون تکثیر می‌یابد گفته می‌شود. گندخونی در بعضی از عفونت‌های تک یاخته‌ای نیز دیده می‌شود، مانند عفونت ژیاردیاز به علت آنکه تک‌یاخته سبب سائیدگی ویلی‌های سلول‌های روده می‌شود. در سائیدگی شدید عوامل میکروبی از جدار عبور کرده و به خون نفوذ و گندخونی را باعث می‌شود.

گندخونی اصولا در بیماران دچار ضعف ایمنی بیشتر دیده می‌شود و بسیاری از اوقات کشنده است. بیمار باید بستری و آنتی‌بیوتیک تزریقی گسترده‌طیف دریافت کند و کشت خون درخواست ش

/ 0 نظر / 82 بازدید