افزایش شیوع اختلال جنسی در زنان دیابتی


: نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه ویتاسالوت سن رافائل میلان ایتالیا حاکی است، عملکرد جنسی در زنان مبتلا به دیابت نوع اول کاهش یافته و اختلالات جنسی آنهادر طول نیمه دوم چرخه قاعدگی پس از تخمک گذاری و قبل ازقاعدگی افزایش می یابد.
به گزارش رویترز، این دانشمندان با بررسی عملکرد جنسی در 05 زن مبتلا به دیابت نوع 1 و مقایسه آن با 74 فرد سالم دریافتند عملکرد جنسی زنان مبتلا به دیابت در مقایسه با سایرین کاهش یافته و به دلیل اختلالات هورمونی در نیمه دوم چرخه قاعدگی اختلالات جنسی آنها افزایش می‌یابد. تحقیقات نشان داد، زنان مبتلا به دیابت نوع 1 درطول نیمه دوم چرخه قاعدگی دارای تستوسترون بیشتر و استروژن و پروژسترون کمتر ی نسبت به سایرین هستند.
دکتر سالونیا، سرپرست این تحقیق، اظهار داشت: <کاهش عملکرد جنسی مستقل از رفتارهای انحرافی عمل می کند و به نظر نمی‌رسد که تحت تاثیرکنترل قند میزان قند خون در این زنان باشد
/ 0 نظر / 14 بازدید