# محاسبه_طول_عمر_و_ریسک_ابتلا_به_بیماری_های_ایسکمیک